Trefelling


Trefelling
Vi fjerner trær sikkert og effektivt på ulike måter alt etter forholdene.
Sverdrupsen Hage & Maskinutleie er dekket med fullverdig ansvarsforsikring.

 

Felling ved rot
Der vi vurderer felling ved rot som ett sikkert alternativ er dette det enkleste og rimeligste fellemetoden. Mindre skade på undervegetasjon/plen kan ofte forekomme.

 

Lift
I mange tilfeller står treet på en slik måte at eneste sikre alternativ er å ”plukke” treet ned fra toppen. Her er lift ett godt hjelpemiddel. Ved bruk av lift er det også mulig å være ekstra skånsom med undervegetasjon/plen, bygninger etc.

 

Klatring
Der treet bør plukkes ned og det er lite gunstig med bruk av lift, er treklatring et godt alternativ. Jobben utføres på samme måte som med lift, og det er også her mulig å være skånsom mot underlaget. Nedfiring ved bruk av tau er fullt mulig.

 

Manuelt skogsarbeid
Vi tar også oppdrag knyttet til ordinært skogsarbeid som rydding av tomt/eiendom, tynning, felling i ulendt terreng og lignende.

 

 

 

 

Så ta og ring oss for gode pristilbud og ein hyggelig prat. Alle prisgivninger er GRATIS. Vi har mange års erfaring innen trefelling og har opperert skadefritt hele veien. Har og ansvarsforsikring for inntil 10 mill.kr. Og som du ser av bilder til høgre og under produkter så disponerer vi topp kvalitets utstyr for å gjøre jobben både raskt og trygt for både kunden og dei ansatte.

 

Bilder